ИНТЕГРИРАНИ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ

 

Проект“ Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите и Северното егейско крайбрежие“ – THRABYZHE

I.  Предварителни бележки

Туристическата индустрия е един от най-големите световни отрасли. Приходите от туризъм вече представляват огромен дял от глобалната икономика, и тенденциите показват, че тази насока на развитие ще продължи.

В същото време, туристическите дестинации по света отдавна са осъзнали ползите, които туризмът носи на даден регион. С развитието на транспортните схеми и комуникациите, места, които не са били считани за туристически дестинации допреди, сега жънат печалби от развитието на туризма.

Разбира се, масовият туризъм има и известни недостатъци. Той може да доведе до фатални последици за дадена туристическа дестинация. Налице е злоупотреба с природни ресурси, замърсяване с отпадъци, социално напрежение и икономическа нестабилност. Това е само част от отрицателните последствия, до които туризмът може да доведе.

Модерната ориентация е към нови видове туризъм. Алтернативи, като екотуризма, културно-историческият туризъм, опазване на природата, образователни цели или посещението на събития, са само някои от възможностите, които една дестинация, може да включи в своя туристически план. Тези туристически продукти дават на туриста нов тип преживяване и същевременно създават устойчива икономическа основа и възможности за опазване на природните и културни ресурси. Според анализите, алтернативният туризъм печели все по-голяма популярност, поради простият факт, че съвременните туристи търсят нещо повече от почивка – преживяване за цял живот.

За да бъде устойчив обаче, туризмът трябва да се планира внимателно, и постоянно да бъде подлаган на оценка. С достатъчно подготовка, почти всеки район може да стане туристическа дестинация. Но преди всичко работата започва с разработването на туристическия продукт.

ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ

КАРТА МАРШРУТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

КАРТА МАРШРУТ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КАРТА МАРШРУТ НА ГРЪЦКИ ЕЗИК