Добри практики

КНИЖКА-СБОРНИК С ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ПРИ ПРОУЧВАНИЯТА И ПРОЕКТИТЕ ЗА ТРАКИЙСКОТО И ВИЗАНТИЙСКОТО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО            ИЗТЕГЛИ