Περίληψη του σχεδίου
«TRAKIYSKO και βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά στα βουνά της Ροδόπης και την ακτή του Βόρειου Αιγαίου»

Προτεραιότητα 1. Ποιότητα ζωής.
Τομέας Παρέμβασης 1.2. Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων
Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδα. Εθνική Αρχή (ΔΑ) από τη βουλγαρική πλευρά ΓΔ «Εδαφική Συνεργασία διαχείριση» του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων.
Υποστήριξη του έργου της ΔΑ και των ΜΚΟ που δημιουργήθηκε Κοινή Τεχνική Γραμματεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Lead Partner – Smolyan Δήμος – 1035562, € 73
Έλληνα συνεργάτη – Δήμος Σαμοθράκης – 55 907, € 66
Συνεργάτη της Βουλγαρίας – Ρώμη «Stoyu Shishkov» € 68.511

Συνολικό κόστος του έργου: 1159 € 981,19

Διάρκεια: 24 μήνες

Ομάδα έργου:
Διευθυντής – Simeon Βασίλεφ
Οικονομικός Διευθυντής Ivanina Syarov-Fatou
Συντονιστής – Ρούμεν Romanov
Λογιστής – Iskra Shehov
Ιστοσελίδα Turluka Kale manager – αρχαιολόγο – Nikolai Boyadziev
Ιστοσελίδα Φρούριο manager κοντά στο Village Shopping – αρχαιολόγο – Damian Damianov

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής μέσω της δημιουργίας διασυνοριακών δικτύων συνεργασίας και κοινής δράσης για την θρακική και βυζαντινή κληρονομιά στα βουνά της Ροδόπης και της βόρειας ακτής του Αιγαίου.

Οι στόχοι του έργου είναι:

• Προώθηση, προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών της πολλαπλής Θρακικού και βυζαντινής κληρονομιάς της οροσειράς της Ροδόπης και της βόρειας ακτής του Αιγαίου, με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τουριστικών προϊόντων, συμβάλλοντας στην απασχόληση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού
• Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής transgrnichniya με τη βελτίωση της πολιτιστικής και ιστορικής θρακική και βυζαντινής κληρονομιάς, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων στον εν λόγω τομέα, με στόχο τη δημιουργία ενός διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και της ελκυστικότητας της την περιοχή και την από κοινού ανάπτυξη της περιοχής και την ευημερία του τοπικού πληθυσμού
• Ίδρυση του βουλγαρικού-Ελληνικό Χρηματιστήριο συμβουλευτική σε σχέση με τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διατήρηση και τη αποτελεσματική χρήση των κοινών πολιτιστικών και ιστορικών προϊόντων στην περιοχή των συνόρων
• Η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για την ύπαρξη ενός μοναδικού Θρακικού και βυζαντινής κληρονομιάς στις πατρίδες τους
• Διασφάλιση της ομαλής απόδοσης, τη διαχείριση της ποιότητας και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του έργου με σαφή συμμετοχή των εταίρων του έργου

.

Οι κύριες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι:

• Μελέτη των οροσειρά της Ροδόπης και της βόρειας ακτής των χώρων Αιγαίο σχετίζονται με την θρακική και βυζαντινού πολιτισμού και κατάλληλα για τη μελλοντική κοινωνικοποίηση και την ένταξη στο συνολικό προϊόν του τουρισμού.
• Ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων GIS με πληροφορίες για τις υποδομές τουρισμού, διαδρομές και mestorazpolozheniya αρχαία θρακική και βυζαντινές εκκλησίες και οχυρά στην περιοχή των συνόρων,
• Έρευνα και την κοινωνικοποίηση των δύο χώρων στο δήμο του Σμόλιαν, συμπεριλαμβανομένων της μηχανικής (σχεδιασμός και υλοποίηση) των έργων συντήρησης και αποκατάστασης (CRE) των δύο φρούρια:
– Φρούριο Kale στην PA «νύφη-Turluka» κοντά στον προορισμό Smolyan?
– Καλέ Φρούριο που δεσπόζει πάνω σπηλιά πέρασμα κοντά στο χωριό Basket, Smolyan Δήμου
• Προετοιμασία ενός σχεδίου διαχείρισης για τα δύο φρούρια?
• Διεξαγωγή κοινών Βουλγαρο – Ελληνική επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια και συντάσσει επιστημονικές εκθέσεις και εκδόσεις?
• Εντοπισμός των αντικειμένων Θρακικό και βυζαντινής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των πολιτιστικών διαδρομών εντοπίστηκαν sites?
• Ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής μάρκετινγκ για την ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών τουριστικού?
• Προώθηση του έργου και νέων τουριστικών προϊόντων μέσω μιας κοινής ελληνικής-balgraro στρατηγική μάρκετινγκ?
• βουλγαρο-ελληνική περιηγήσεις εξοικείωση των δημοσιογράφων και tour operators?
• Ετοιμασία ενημερωτικού υλικού, ψηφιακές συνεντεύξεις τύπου προώθησης.

Δραστηριότητες που προβλέπονται:

1. Δραστηριότητα 1 Διαχείριση koordinarane και δραστηριότητες έργων
1.1 Προετοιμασία του έργου
1.2 Διαχείριση Έργων και Συμβάσεων
1.3 Μετάφρασης και Διερμηνείας (διαφημιστικό υλικό και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων)
1.4 Ελέγχου και Ελέγχου Έργων

2. 2 Πληροφορίες Δραστηριότητας και Δημοσιότητα
2.1 Συνεντεύξεις Τύπου
• 2 συνέντευξη Τύπου (στην αρχή και στο τέλος του έργου) στη Βουλγαρία
• 2 συνέντευξη Τύπου (στην αρχή και στο τέλος του έργου) στην Ελλάδα

2.2 Ενημερωτικό υλικό
• 4 δημοσιεύσεις στα βουλγαρικά ΜΜΕ
• 4 δημοσιεύσεις στα ελληνικά ΜΜΕ
• 2000 φυλλάδια για τα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία του Smolyan
• 2000 φυλλάδια πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία της Σαμοθράκης
• 10 πίνακες πληροφοριών

2.3 Digital Advertising
• Izraotvane ιστοσελίδα
• Ανάπτυξη ενός διαφημιστικού φιλμ
• Ανάπτυξη multimedia DVD

2.4 Οργάνωση της περιοδείας εξοικείωσης 2-μέρα για να περιηγηθείτε στα αξιοθέατα της πολιτιστικής κληρονομιάς Θρακικού και βυζαντινά σε Smolyan

2.5 Οργάνωση της περιοδείας εξοικείωσης 2 ημερών για τους δημοσιογράφους των αντικειμένων του Θρακικού και βυζαντινής κληρονομιάς στη Σαμοθράκη

3. Δραστηριότητα 3 Μελέτη στο Θρακικό και βυζαντινής κληρονομιάς

3.1 Επισκόπηση των μελετών και των έργων θρακική και βυζαντινής κληρονομιάς
• κάνοντας ένα βιβλίο με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της έρευνας και τα έργα θρακικά και βυζαντινής κληρονομιάς
• εκτύπωση φυλλαδίου σε 1000 αντίτυπα

3.2 Επισκόπηση και αντικειμένων βάσης δεδομένων κοινωνικοποιούνται και θρακικά βυζαντινής κληρονομιάς

• Προετοιμασία των αντικειμένων βάσης δεδομένων κοινωνικοποιούνται και θρακικά βυζαντινής κληρονομιάς

3.3 Μητρώο των ιστορικών τόπων / sites για τους επαγγελματίες μουσείων

3.4 Προετοιμασία του χάρτη των μονοπατιών πεζοπορίας

4. Δραστηριότητα 4 Συντήρηση και αποκατάσταση δραστηριότητες

4.1 Απόδοση των αρχαιολογικών ανασκαφών σε Smolyan
4.2 Προετοιμασία των αναλυτικών επενδυτικών σχεδίων
• κάστρο φρούριο στο καλάθι χωριό
• κάστρο φρούριο στην περιοχή Turluka
4.3 Η εφαρμογή της συντήρησης και αποκατάστασης έργων
• κάστρο φρούριο στο καλάθι χωριό
• κάστρο φρούριο στην περιοχή Turluka
4.4 Η άσκηση της εποπτείας της πνευματικής ιδιοκτησίας και την κατασκευή και την οριστική παραλαβή των αντικειμένων
4.5 Προετοιμασία ενός σχεδίου διαχείρισης για τα δύο φρούρια

5. Οι διασυνοριακές δραστηριότητες 5 θεσμοθέτηση του έργου

5.1 Προσδιορίστε τα αντικείμενα θρακικά και βυζαντινής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των πολιτιστικών διαδρομών εντοπίστηκαν sites
5.2 Ανάπτυξη της κοινής στρατηγικής μάρκετινγκ για την ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών τουριστικού
5.3 Προετοιμασία της έρευνας και δημοσιεύσεων
5.4 Εφαρμογή 3ήμερο επιστημονικό σεμινάριο στην Ελλάδα
5.5 Διεξαγωγή ένα 3ήμερο συνέδριο στο Smolyan

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι οι εξής:

• Ευαισθητοποίηση των κατοίκων σχετικά με τη μοναδικότητα της Θράκης και της βυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξία του τουρισμού?
• ψυχαγωγική χρήση και την κοινωνικοποίηση των δύο βυζαντινού φρουρίου κοντά στον προορισμό Smolyan – φρούριο «Καλέ» στο χωριό και το καλάθι κάστρο «φρούριο περιοχή Turluka με την εφαρμογή μέτρων για την προστασία, την αποκατάσταση και τη βελτίωση της τουριστικής υποδομής?
• Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινών διασυνοριακών τουριστικών προϊόντων?
• Ενημέρωση μητρώο και τη βάση δεδομένων του Θρακικού και βυζαντινής κληρονομιάς και τη βελτίωση της τουριστικής υποδομής.
• Αύξηση της τουριστικής περιόδου για τη μείωση της εποχικότητας του τουρισμού?
• Επιτεύχθηκε μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού?
• διεξάγονται εκστρατείες δημοσιότητας του έργου για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους του έργου?
• 7 ερευνητικές εργασίες, που αναπτύχθηκε και δημοσιεύθηκε στα βουλγαρικά και ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης?
• Αναπτύχθηκε και ολοκληρωμένες διαδρομές για τον πολιτιστικό τουρισμό?
• Διεξαγωγή δύο εκδρομές για τους δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες?
• Ανεπτυγμένη στρατηγική μάρκετινγκ για τις διασυνοριακές τουριστικών προϊόντων
• Παροχή μεθόδων και μοντέλων για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των διασυνοριακών τουριστικών προϊόντων?
• Διεξαγωγή διαδραστικά εργαλεία για την προώθηση της δημιουργίας νέων διασυνοριακών τουριστικών προϊόντων.
Períli̱psi̱ tou schedíou
«TRAKIYSKO kai vyzantiní̱ politistikí̱ kli̱ronomiá sta vouná ti̱s Rodópi̱s kai ti̱n aktí̱ tou Vóreiou Aigaíou»

Proteraióti̱ta 1. Poióti̱ta zo̱í̱s.
Toméas Parémvasi̱s 1.2. Diatí̱ri̱si̱, diacheírisi̱ kai anádeixi̱ to̱n politistikó̱n póro̱n
Diacheiristikí̱ Archí̱ (DA) eínai to Ypourgeío Oikonomías, Antago̱nistikóti̱tas kai Naf̱tilías ti̱s Elláda. Ethnikí̱ Archí̱ (DA) apó ti̱ voulgarikí̱ plev̱rá GD «Edafikí̱ Synergasía diacheírisi̱» tou Ypourgeíou Perifereiakí̱s Anáptyxi̱s kai Di̱mosío̱n Érgo̱n.
Ypostí̱rixi̱ tou érgou ti̱s DA kai to̱n MKO pou di̱miourgí̱thi̱ke Koiní̱ Technikí̱ Grammateía, me édra ti̱ Thessaloníki̱, Elláda.

Lead Partner – Smolyan Dí̱mos – 1035562, € 73
Élli̱na synergáti̱ – Dí̱mos Samothráki̱s – 55 907, € 66
Synergáti̱ ti̱s Voulgarías – Ró̱mi̱ «Stoyu Shishkov» € 68.511

Synolikó kóstos tou érgou:̱ 1159 € 981,19

Diárkeia:̱ 24 mí̱nes

Omáda érgou:̱
Dief̱thyntí̱s – Simeon Vasílef
Oikonomikós Dief̱thyntí̱s Ivanina Syarov-Fatou
Syntonistí̱s – Roúmen Romanov
Logistí̱s – Iskra Shehov
Istoselída Turluka Kale manager – archaiológo – Nikolai Boyadziev
Istoselída Froúrio manager kontá sto Village Shopping – archaiológo – Damian Damianov

O kýrios stóchos tou érgou eínai i̱ proó̱thi̱si̱ kai eníschysi̱ ti̱s aeifórou anáptyxi̱s ti̱s periochí̱s méso̱ ti̱s di̱miourgías diasynoriakó̱n diktýo̱n synergasías kai koiní̱s drási̱s gia ti̱n thrakikí̱ kai vyzantiní̱ kli̱ronomiá sta vouná ti̱s Rodópi̱s kai ti̱s vóreias aktí̱s tou Aigaíou.

Oi stóchoi tou érgou eínai:̱

• Proó̱thi̱si̱, prostasía kai anádeixi̱ to̱n politistikó̱n axió̱n ti̱s pollaplí̱s Thrakikoú kai vyzantiní̱s kli̱ronomiás ti̱s oroseirás ti̱s Rodópi̱s kai ti̱s vóreias aktí̱s tou Aigaíou, me ti̱n anáptyxi̱ olokli̱ro̱méno̱n touristikó̱n proïónto̱n, symvállontas sti̱n apaschóli̱si̱ kai ti̱ veltío̱si̱ to̱n synthi̱kó̱n diavío̱si̱s tou topikoú pli̱thysmoú
• Eníschysi̱ ti̱s elkystikóti̱tas kai ti̱s antago̱nistikóti̱tas ti̱s periochí̱s transgrnichniya me ti̱ veltío̱si̱ ti̱s politistikí̱s kai istorikí̱s thrakikí̱ kai vyzantiní̱s kli̱ronomiás, prokeiménou na veltio̱theí i̱ poióti̱ta ti̱s zo̱í̱s méso̱ ti̱s ylopoíi̱si̱s koinó̱n drasti̱riotí̱to̱n ston en lógo̱ toméa, me stócho ti̱ di̱miourgía enós diaforopoíi̱si̱ tou touristikoú proïóntos kai ti̱s elkystikóti̱tas ti̱s ti̱n periochí̱ kai ti̱n apó koinoú anáptyxi̱ ti̱s periochí̱s kai ti̱n ev̱i̱mería tou topikoú pli̱thysmoú
• Ídrysi̱ tou voulgarikoú-Elli̱nikó Chri̱matistí̱rio symvoulef̱tikí̱ se schési̱ me tis apofáseis kai tis drasti̱rióti̱tes pou schetízontai me ti̱ diatí̱ri̱si̱ kai ti̱ apotelesmatikí̱ chrí̱si̱ to̱n koinó̱n politistikó̱n kai istorikó̱n proïónto̱n sti̱n periochí̱ to̱n synóro̱n
• I̱ ev̱aisthi̱topoíi̱si̱ tou topikoú pli̱thysmoú gia ti̱n ýparxi̱ enós monadikoú Thrakikoú kai vyzantiní̱s kli̱ronomiás stis patrídes tous
• Diasfálisi̱ ti̱s omalí̱s apódosi̱s, ti̱ diacheírisi̱ ti̱s poióti̱tas kai ton syntonismó to̱n drasti̱riotí̱to̱n tou érgou me safí̱ symmetochí̱ to̱n etaíro̱n tou érgou

.

Oi kýries drasti̱rióti̱tes pou perilamvánontai sto prógramma eínai:̱

• Meléti̱ to̱n oroseirá ti̱s Rodópi̱s kai ti̱s vóreias aktí̱s to̱n chó̱ro̱n Aigaío schetízontai me ti̱n thrakikí̱ kai vyzantinoú politismoú kai katálli̱la gia ti̱ mellontikí̱ koino̱nikopoíi̱si̱ kai ti̱n éntaxi̱ sto synolikó proïón tou tourismoú.
• Oloklí̱ro̱si̱ ti̱s vási̱s dedoméno̱n GIS me pli̱roforíes gia tis ypodomés tourismoú, diadromés kai mestorazpolozheniya archaía thrakikí̱ kai vyzantinés ekkli̱síes kai ochyrá sti̱n periochí̱ to̱n synóro̱n,
• Érev̱na kai ti̱n koino̱nikopoíi̱si̱ to̱n dýo chó̱ro̱n sto dí̱mo tou Smólian, symperilamvanoméno̱n ti̱s mi̱chanikí̱s (schediasmós kai ylopoíi̱si̱) to̱n érgo̱n syntí̱ri̱si̱s kai apokatástasi̱s (CRE) to̱n dýo froúria:̱
– Froúrio Kale sti̱n PA «nýfi̱-Turluka» kontá ston proorismó Smolyan?̱
– Kalé Froúrio pou despózei páno̱ spi̱liá pérasma kontá sto cho̱rió Basket, Smolyan Dí̱mou
• Proetoimasía enós schedíou diacheírisi̱s gia ta dýo froúria?̱
• Diexago̱gí̱ koinó̱n Voulgaro – Elli̱nikí̱ episti̱moniká synédria kai seminária kai syntássei episti̱monikés ekthéseis kai ekdóseis?̱
• Entopismós to̱n antikeiméno̱n Thrakikó kai vyzantiní̱s kli̱ronomiás kai ti̱n anáptyxi̱ to̱n politistikó̱n diadromó̱n entopísti̱kan sites?̱
• Anáptyxi̱ mias koiní̱s strati̱gikí̱s márketin’nk gia ti̱n anáptyxi̱ politistikó̱n diadromó̱n touristikoú?̱
• Proó̱thi̱si̱ tou érgou kai néo̱n touristikó̱n proïónto̱n méso̱ mias koiní̱s elli̱nikí̱s-balgraro strati̱gikí̱ márketin’nk?̱
• voulgaro-elli̱nikí̱ perii̱gí̱seis exoikeío̱si̱ to̱n di̱mosiográfo̱n kai tour operators?̱
• Etoimasía eni̱mero̱tikoú ylikoú, psi̱fiakés synentéf̱xeis týpou proó̱thi̱si̱s.

Drasti̱rióti̱tes pou provlépontai:̱

1. Drasti̱rióti̱ta 1 Diacheírisi̱ koordinarane kai drasti̱rióti̱tes érgo̱n
1.1 Proetoimasía tou érgou
1.2 Diacheírisi̱ Érgo̱n kai Symváseo̱n
1.3 Metáfrasi̱s kai Diermi̱neías (diafi̱mistikó ylikó kai katá ti̱ diárkeia to̱n synantí̱seo̱n)
1.4 Elénchou kai Elénchou Érgo̱n

2. 2 Pli̱roforíes Drasti̱rióti̱tas kai Di̱mosióti̱ta
2.1 Synentéf̱xeis Týpou
• 2 synéntef̱xi̱ Týpou (sti̱n archí̱ kai sto télos tou érgou) sti̱ Voulgaría
• 2 synéntef̱xi̱ Týpou (sti̱n archí̱ kai sto télos tou érgou) sti̱n Elláda

2.2 Eni̱mero̱tikó ylikó
• 4 di̱mosiéf̱seis sta voulgariká MME
• 4 di̱mosiéf̱seis sta elli̱niká MME
• 2000 fylládia gia ta politistiká kai istoriká mni̱meía tou Smolyan
• 2000 fylládia politistiká kai istoriká mni̱meía ti̱s Samothráki̱s
• 10 pínakes pli̱roforió̱n

2.3 Digital Advertising
• Izraotvane istoselída
• Anáptyxi̱ enós diafi̱mistikoú film
• Anáptyxi̱ multimedia DVD

2.4 Orgáno̱si̱ ti̱s periodeías exoikeío̱si̱s 2-méra gia na perii̱gi̱theíte sta axiothéata ti̱s politistikí̱s kli̱ronomiás Thrakikoú kai vyzantiná se Smolyan

2.5 Orgáno̱si̱ ti̱s periodeías exoikeío̱si̱s 2 i̱meró̱n gia tous di̱mosiográfous to̱n antikeiméno̱n tou Thrakikoú kai vyzantiní̱s kli̱ronomiás sti̱ Samothráki̱

3. Drasti̱rióti̱ta 3 Meléti̱ sto Thrakikó kai vyzantiní̱s kli̱ronomiás

3.1 Episkópi̱si̱ to̱n meletó̱n kai to̱n érgo̱n thrakikí̱ kai vyzantiní̱s kli̱ronomiás
• kánontas éna vivlío me tis véltistes praktikés ston toméa ti̱s érev̱nas kai ta érga thrakiká kai vyzantiní̱s kli̱ronomiás
• ektýpo̱si̱ fylladíou se 1000 antítypa

3.2 Episkópi̱si̱ kai antikeiméno̱n vási̱s dedoméno̱n koino̱nikopoioúntai kai thrakiká vyzantiní̱s kli̱ronomiás

• Proetoimasía to̱n antikeiméno̱n vási̱s dedoméno̱n koino̱nikopoioúntai kai thrakiká vyzantiní̱s kli̱ronomiás

3.3 Mi̱tró̱o to̱n istorikó̱n tópo̱n / sites gia tous epangelmatíes mouseío̱n

3.4 Proetoimasía tou chárti̱ to̱n monopatió̱n pezoporías

4. Drasti̱rióti̱ta 4 Syntí̱ri̱si̱ kai apokatástasi̱ drasti̱rióti̱tes

4.1 Apódosi̱ to̱n archaiologikó̱n anaskafó̱n se Smolyan
4.2 Proetoimasía to̱n analytikó̱n ependytikó̱n schedío̱n
• kástro froúrio sto kaláthi cho̱rió
• kástro froúrio sti̱n periochí̱ Turluka
4.3 I̱ efarmogí̱ ti̱s syntí̱ri̱si̱s kai apokatástasi̱s érgo̱n
• kástro froúrio sto kaláthi cho̱rió
• kástro froúrio sti̱n periochí̱ Turluka
4.4 I̱ áski̱si̱ ti̱s epopteías ti̱s pnev̱matikí̱s idiokti̱sías kai ti̱n kataskev̱í̱ kai ti̱n oristikí̱ paralaví̱ to̱n antikeiméno̱n
4.5 Proetoimasía enós schedíou diacheírisi̱s gia ta dýo froúria

5. Oi diasynoriakés drasti̱rióti̱tes 5 thesmothéti̱si̱ tou érgou

5.1 Prosdioríste ta antikeímena thrakiká kai vyzantiní̱s kli̱ronomiás kai ti̱n anáptyxi̱ to̱n politistikó̱n diadromó̱n entopísti̱kan sites
5.2 Anáptyxi̱ ti̱s koiní̱s strati̱gikí̱s márketin’nk gia ti̱n anáptyxi̱ politistikó̱n diadromó̱n touristikoú
5.3 Proetoimasía ti̱s érev̱nas kai di̱mosiéf̱seo̱n
5.4 Efarmogí̱ 3í̱mero episti̱monikó seminário sti̱n Elláda
5.5 Diexago̱gí̱ éna 3í̱mero synédrio sto Smolyan

Ta anamenómena apotelésmata tou érgou eínai oi exí̱s:̱

• Ev̱aisthi̱topoíi̱si̱ to̱n katoíko̱n schetiká me ti̱ monadikóti̱ta ti̱s Thráki̱s kai ti̱s vyzantiní̱s politistikí̱s kli̱ronomiás kai ti̱n axía tou tourismoú?̱
• psychago̱gikí̱ chrí̱si̱ kai ti̱n koino̱nikopoíi̱si̱ to̱n dýo vyzantinoú frouríou kontá ston proorismó Smolyan – froúrio «Kalé» sto cho̱rió kai to kaláthi kástro «froúrio periochí̱ Turluka me ti̱n efarmogí̱ métro̱n gia ti̱n prostasía, ti̱n apokatástasi̱ kai ti̱ veltío̱si̱ ti̱s touristikí̱s ypodomí̱s?̱
• Eníschysi̱ ti̱s elkystikóti̱tas kai ti̱s antago̱nistikóti̱tas to̱n koinó̱n diasynoriakó̱n touristikó̱n proïónto̱n?̱
• Eni̱méro̱si̱ mi̱tró̱o kai ti̱ vási̱ dedoméno̱n tou Thrakikoú kai vyzantiní̱s kli̱ronomiás kai ti̱ veltío̱si̱ ti̱s touristikí̱s ypodomí̱s.
• Áf̱xi̱si̱ ti̱s touristikí̱s periódou gia ti̱ meío̱si̱ ti̱s epochikóti̱tas tou tourismoú?̱
• Epitéf̱chthi̱ke mia isorropi̱méni̱ kai vió̱simi̱ anáptyxi̱ tou tourismoú?̱
• diexágontai ekstrateíes di̱mosióti̱tas tou érgou gia ti̱n eni̱méro̱si̱ tou koinoú schetiká me tous stóchous tou érgou?̱
• 7 erev̱ni̱tikés ergasíes, pou anaptýchthi̱ke kai di̱mosiéf̱thi̱ke sta voulgariká kai elli̱niká mésa mazikí̱s eni̱méro̱si̱s?̱
• Anaptýchthi̱ke kai olokli̱ro̱ménes diadromés gia ton politistikó tourismó?̱
• Diexago̱gí̱ dýo ekdromés gia tous di̱mosiográfous kai touristikoús práktores?̱
• Aneptygméni̱ strati̱gikí̱ márketin’nk gia tis diasynoriakés touristikó̱n proïónto̱n
• Parochí̱ methódo̱n kai montélo̱n gia ti̱n anáptyxi̱ kai ti̱ syntí̱ri̱si̱ to̱n diasynoriakó̱n touristikó̱n proïónto̱n?̱
• Diexago̱gí̱ diadrastiká ergaleía gia ti̱n proó̱thi̱si̱ ti̱s di̱miourgías néo̱n diasynoriakó̱n touristikó̱n proïónto̱n.