НАУЧНИ ДОКЛАДИ
1.
Увод
изтегли
2.
Културни процеси в Родопите през неолита и халколита
изтегли
3.
Микенски реминисцении в пространството Самотраки – Хемус
изтегли
4.
Тракийско и византийско културно наследство в Средните Родопи. Проучвания на късноантичните крепости при гр. Смолян и с. Кошница
изтегли
5.
Тракийски рударски и култов комплекс „Долна Бартина”
изтегли
6.
Среднородопската област в системата на римската пътна мрежа
изтегли
7.
Средновековни крепости на територията на Смолянска област
изтегли
8.
Четвъртият кръстоносен поход и Родопската област по долината на река Арда
изтегли