ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ

1.
Εισαγωγή
λήψη
2.
Πολιτιστικές διαδικασίες στην Ροδόπη στην Νεολιθική Εποχή και στην Χαλκολιθική
λήψη
3.
Μυκηναϊκές αναμνήσεις στο χώρο Σαμοθράκη – Hemus
λήψη
4.
Θρακική και βυζαντινή κληρονομιάς στην Μέση Ροδόπη.Μελέτες των αρχαίων φρουρίων κοντά στην πόλη του Σμόλιαν και κοντά στο χωριό Κόσνιτσα
λήψη
5.
Θρακικό συγκρότημα-ορυχείο και ιερό «Κάτω Bartina»
λήψη
6.
Η περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης στο σύστημα των ρωμαϊκών δρόμων
λήψη
7.
Μεσαιωνικά κάστρα στο έδαφος του Σμόλιαν
λήψη
8.
Η Τέταρτη Σταυροφορία και η περιοχή της Ροδόπης στην κοιλάδα του ποταμού Άρδα
λήψη